dienpanasonic.com | Mẫn Khánh JSC,. | Đại lý | Phân phối | Panasonic

-32%
Bộ 1 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP51552S-1-G Bộ 1 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP51552S-1-G

Giá khuyến mại 517.000₫

Giá cũ: 760.000₫

-32%
Bộ 1 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP51552S-1-G Bộ 1 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP51552S-1-G

Giá khuyến mại 436.000₫

Giá cũ: 640.000₫

-32%
Bộ 2 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP52562S-1-G Bộ 2 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP52562S-1-G

Giá khuyến mại 877.000₫

Giá cũ: 1.290.000₫

-32%
Bộ 2 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP52562S-1-G Bộ 2 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP52562S-1-G

Giá khuyến mại 742.000₫

Giá cũ: 1.090.000₫

-32%
Bộ 3 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP53572S-1-G Bộ 3 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP53572S-1-G

Giá khuyến mại 1.306.000₫

Giá cũ: 1.920.000₫

-32%
Bộ 3 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP53572S-1-G Bộ 3 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP53572S-1-G

Giá khuyến mại 1.102.000₫

Giá cũ: 1.620.000₫

-32%
Bộ 4 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP54562S-1-G Bộ 4 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP54562S-1-G

Giá khuyến mại 1.748.000₫

Giá cũ: 2.570.000₫

-32%
Bộ 5 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP55582S-1-G Bộ 5 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP55582S-1-G

Giá khuyến mại 2.176.000₫

Giá cũ: 3.200.000₫

-32%
Bộ 6 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP56572S-1-G Bộ 6 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP56572S-1-G

Giá khuyến mại 2.618.000₫

Giá cũ: 3.850.000₫

-32%
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 300W - WEG57813B-1-G Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 300W - WEG57813B-1-G

Giá khuyến mại 360.500₫

Giá cũ: 530.000₫

-32%
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 500W - WEG57816B-1-G Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 500W - WEG57816B-1-G

Giá khuyến mại 402.000₫

Giá cũ: 590.000₫

-34%
Công tắc 2 chiều - WNG5002701-W Công tắc 2 chiều - WNG5002701-W

Giá khuyến mại 21.000₫

Giá cũ: 32.000₫

-34%
Công tắc 2 chiều - WNV5002-7W Công tắc 2 chiều - WNV5002-7W

Giá khuyến mại 21.000₫

Giá cũ: 32.000₫

-32%
Công tắc 2 chiều (loại đôi nhỏ) - WEC5542-7 Công tắc 2 chiều (loại đôi nhỏ) - WEC5542-7

Giá khuyến mại 88.500₫

Giá cũ: 130.000₫

-32%
Công tắc 2 chiều (loại đôi nhỏ) - WEC5542-7SW Công tắc 2 chiều (loại đôi nhỏ) - WEC5542-7SW

Giá khuyến mại 88.500₫

Giá cũ: 130.000₫

-32%
Công tắc 2 chiều (loại đôi) - WEVH5542-7 Công tắc 2 chiều (loại đôi) - WEVH5542-7

Giá khuyến mại 101.000₫

Giá cũ: 148.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại bắt vít) - WEV5002-7H Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại bắt vít) - WEV5002-7H

Giá khuyến mại 35.200₫

Giá cũ: 54.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEV5002H Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEV5002H

Giá khuyến mại 35.200₫

Giá cũ: 54.000₫

-32%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF - WNG5052W-751 Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF - WNG5052W-751

Giá khuyến mại 81.000₫

Giá cũ: 119.000₫

-31%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (loại bắt vít) - WEVH5152-7 Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (loại bắt vít) - WEVH5152-7

Giá khuyến mại 75.000₫

Giá cũ: 109.000₫

-31%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (loại cắm nhanh) - WEVH5152-51 Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (loại cắm nhanh) - WEVH5152-51

Giá khuyến mại 88.000₫

Giá cũ: 128.000₫

-32%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại bắt vít) - WEG51527H Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại bắt vít) - WEG51527H

Giá khuyến mại 105.500₫

Giá cũ: 155.000₫

-32%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEG5152-51KH Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEG5152-51KH

Giá khuyến mại 105.500₫

Giá cũ: 155.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại lớn (bắt vít) - WEG55127SW Công tắc 2 chiều loại lớn (bắt vít) - WEG55127SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại lớn (bắt vít) - WEV55127SW Công tắc 2 chiều loại lớn (bắt vít) - WEV55127SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại lớn (cắm nhanh) - WEG5512SW Công tắc 2 chiều loại lớn (cắm nhanh) - WEG5512SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại lớn (cắm nhanh) - WEV5512SW Công tắc 2 chiều loại lớn (cắm nhanh) - WEV5512SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại nhỏ (bắt vít) - WEG55327SW Công tắc 2 chiều loại nhỏ (bắt vít) - WEG55327SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại nhỏ (bắt vít) - WEV55327SW Công tắc 2 chiều loại nhỏ (bắt vít) - WEV55327SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại nhỏ (cắm nhanh) - WEG5532SW Công tắc 2 chiều loại nhỏ (cắm nhanh) - WEG5532SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại nhỏ (cắm nhanh) - WEV5532SW Công tắc 2 chiều loại nhỏ (cắm nhanh) - WEV5532SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại trung (bắt vít) - WEG55227SW Công tắc 2 chiều loại trung (bắt vít) - WEG55227SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại trung (bắt vít) - WEV55227SW Công tắc 2 chiều loại trung (bắt vít) - WEV55227SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại trung (cắm nhanh) - WEG5522SW Công tắc 2 chiều loại trung (cắm nhanh) - WEG5522SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều loại trung (cắm nhanh) - WEV5522SW Công tắc 2 chiều loại trung (cắm nhanh) - WEV5522SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều lớn (loại bắt vít) - WEVH5512-7 Công tắc 2 chiều lớn (loại bắt vít) - WEVH5512-7

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều lớn (loại cắm nhanh) - WEVH5512 Công tắc 2 chiều lớn (loại cắm nhanh) - WEVH5512

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

-32%
Công tắc 2 chiều màu đen ánh kim - WEG55327MB Công tắc 2 chiều màu đen ánh kim - WEG55327MB

Giá khuyến mại 47.600₫

Giá cũ: 70.000₫

-32%
Công tắc 2 chiều màu trắng ánh kim - WEG55327MW Công tắc 2 chiều màu trắng ánh kim - WEG55327MW

Giá khuyến mại 47.600₫

Giá cũ: 70.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều nhỏ (loại bắt vít) - WEVH5532-7 Công tắc 2 chiều nhỏ (loại bắt vít) - WEVH5532-7

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều nhỏ (loại cắm nhanh) - WEVH5532 Công tắc 2 chiều nhỏ (loại cắm nhanh) - WEVH5532

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều trung (loại bắt vít) - WEVH5522-7 Công tắc 2 chiều trung (loại bắt vít) - WEVH5522-7

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

-35%
Công tắc 2 chiều trung (loại cắm nhanh) - WEVH5522 Công tắc 2 chiều trung (loại cắm nhanh) - WEVH5522

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

-32%
Công tắc D (2 tiếp điểm) - WEVH5003 Công tắc D (2 tiếp điểm) - WEVH5003

Giá khuyến mại 102.000₫

Giá cũ: 150.000₫

-32%
Công tắc D (2 tiếp điểm) - WNG5003W-7 Công tắc D (2 tiếp điểm) - WNG5003W-7

Giá khuyến mại 72.200₫

Giá cũ: 106.000₫

-32%
Công tắc D (màu xám đen, 2 tiếp điểm) - WEG5003KH Công tắc D (màu xám đen, 2 tiếp điểm) - WEG5003KH

Giá khuyến mại 130.000₫

Giá cũ: 190.000₫

-32%
Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEG55337SW Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEG55337SW

Giá khuyến mại 170.000₫

Giá cũ: 250.000₫

-32%
Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEV55337SW Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEV55337SW

Giá khuyến mại 170.000₫

Giá cũ: 250.000₫

-32%
Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEVH5033-7 Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEVH5033-7

Giá khuyến mại 161.000₫

Giá cũ: 236.000₫

-32%
Công tắc D có đèn báo 20A (dùng cho bình nóng lạnh, không chữ) - WBG5414699W-SP Công tắc D có đèn báo 20A (dùng cho bình nóng lạnh, không chữ) - WBG5414699W-SP

Giá khuyến mại 120.000₫

Giá cũ: 176.000₫

-30%
Quạt thông gió âm trần nối ống Kolowa KL10-18 Quạt thông gió âm trần nối ống Kolowa KL10-18

Giá khuyến mại 665.000₫

Giá cũ: 950.000₫

-30%
Quạt thông gió âm trần nối ống Kolowa KL10-25 Quạt thông gió âm trần nối ống Kolowa KL10-25

Giá khuyến mại 805.000₫

Giá cũ: 1.150.000₫

-37%
Quạt thông gió âm tường Kolowa KL20-25 Quạt thông gió âm tường Kolowa KL20-25

Giá khuyến mại 340.200₫

Giá cũ: 540.000₫

-37%
Quạt thông gió âm tường Kolowa KL25-48 Quạt thông gió âm tường Kolowa KL25-48

Giá khuyến mại 396.900₫

Giá cũ: 630.000₫

-30%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT25-76E Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT25-76E

Giá khuyến mại 11.200.000₫

Giá cũ: 16.000.000₫

-30%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT10-24B Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT10-24B

Giá khuyến mại 2.170.000₫

Giá cũ: 3.100.000₫

-30%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT10-12B Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT10-12B

Giá khuyến mại 1.960.000₫

Giá cũ: 2.800.000₫

-30%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT20-54C Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT20-54C

Giá khuyến mại 6.230.000₫

Giá cũ: 8.900.000₫

-30%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT15-42B Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT15-42B

Giá khuyến mại 4.130.000₫

Giá cũ: 5.900.000₫

-30%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT15-32B Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa DPT15-32B

Giá khuyến mại 3.150.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

-30%
Quạt hút bếp FV-25AUF1 - Panasonic Quạt hút bếp FV-25AUF1 - Panasonic

Giá khuyến mại 1.015.000₫

Giá cũ: 1.450.000₫

 
Hotline: 098 3663 226