dienpanasonic.com | Mẫn Khánh JSC,. | Đại lý | Phân phối | Panasonic

-32%
Bộ 1 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP51552S-1-G Bộ 1 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP51552S-1-G

Giá khuyến mại 517.000₫

Giá cũ: 760.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 1 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP51552S-1-G Bộ 1 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP51552S-1-G

Giá khuyến mại 436.000₫

Giá cũ: 640.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP52562S-1-G Bộ 2 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP52562S-1-G

Giá khuyến mại 877.000₫

Giá cũ: 1.290.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP52562S-1-G Bộ 2 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP52562S-1-G

Giá khuyến mại 742.000₫

Giá cũ: 1.090.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 3 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP53572S-1-G Bộ 3 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP53572S-1-G

Giá khuyến mại 1.306.000₫

Giá cũ: 1.920.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 3 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP53572S-1-G Bộ 3 công tắc 2 chiều có đèn báo (chuẩn BS) - WTFBP53572S-1-G

Giá khuyến mại 1.102.000₫

Giá cũ: 1.620.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 4 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP54562S-1-G Bộ 4 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP54562S-1-G

Giá khuyến mại 1.748.000₫

Giá cũ: 2.570.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 5 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP55582S-1-G Bộ 5 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP55582S-1-G

Giá khuyến mại 2.176.000₫

Giá cũ: 3.200.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 6 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP56572S-1-G Bộ 6 công tắc 2 chiều có đèn báo - WTEGP56572S-1-G

Giá khuyến mại 2.618.000₫

Giá cũ: 3.850.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 300W - WEG57813B-1-G Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 300W - WEG57813B-1-G

Giá khuyến mại 360.500₫

Giá cũ: 530.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 500W - WEG57816B-1-G Bộ điều chỉnh độ sáng đèn 500W - WEG57816B-1-G

Giá khuyến mại 402.000₫

Giá cũ: 590.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-34%
Công tắc 2 chiều - WNG5002701-W Công tắc 2 chiều - WNG5002701-W

Giá khuyến mại 21.000₫

Giá cũ: 32.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-34%
Công tắc 2 chiều - WNV5002-7W Công tắc 2 chiều - WNV5002-7W

Giá khuyến mại 21.000₫

Giá cũ: 32.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc 2 chiều (loại đôi nhỏ) - WEC5542-7 Công tắc 2 chiều (loại đôi nhỏ) - WEC5542-7

Giá khuyến mại 88.500₫

Giá cũ: 130.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc 2 chiều (loại đôi nhỏ) - WEC5542-7SW Công tắc 2 chiều (loại đôi nhỏ) - WEC5542-7SW

Giá khuyến mại 88.500₫

Giá cũ: 130.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc 2 chiều (loại đôi) - WEVH5542-7 Công tắc 2 chiều (loại đôi) - WEVH5542-7

Giá khuyến mại 101.000₫

Giá cũ: 148.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại bắt vít) - WEV5002-7H Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại bắt vít) - WEV5002-7H

Giá khuyến mại 35.200₫

Giá cũ: 54.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEV5002H Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEV5002H

Giá khuyến mại 35.200₫

Giá cũ: 54.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF - WNG5052W-751 Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF - WNG5052W-751

Giá khuyến mại 81.000₫

Giá cũ: 119.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (loại bắt vít) - WEVH5152-7 Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (loại bắt vít) - WEVH5152-7

Giá khuyến mại 75.000₫

Giá cũ: 109.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (loại cắm nhanh) - WEVH5152-51 Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (loại cắm nhanh) - WEVH5152-51

Giá khuyến mại 88.000₫

Giá cũ: 128.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại bắt vít) - WEG51527H Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại bắt vít) - WEG51527H

Giá khuyến mại 105.500₫

Giá cũ: 155.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEG5152-51KH Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEG5152-51KH

Giá khuyến mại 105.500₫

Giá cũ: 155.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại lớn (bắt vít) - WEG55127SW Công tắc 2 chiều loại lớn (bắt vít) - WEG55127SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại lớn (bắt vít) - WEV55127SW Công tắc 2 chiều loại lớn (bắt vít) - WEV55127SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại lớn (cắm nhanh) - WEG5512SW Công tắc 2 chiều loại lớn (cắm nhanh) - WEG5512SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại lớn (cắm nhanh) - WEV5512SW Công tắc 2 chiều loại lớn (cắm nhanh) - WEV5512SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại nhỏ (bắt vít) - WEG55327SW Công tắc 2 chiều loại nhỏ (bắt vít) - WEG55327SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại nhỏ (bắt vít) - WEV55327SW Công tắc 2 chiều loại nhỏ (bắt vít) - WEV55327SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại nhỏ (cắm nhanh) - WEG5532SW Công tắc 2 chiều loại nhỏ (cắm nhanh) - WEG5532SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại nhỏ (cắm nhanh) - WEV5532SW Công tắc 2 chiều loại nhỏ (cắm nhanh) - WEV5532SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại trung (bắt vít) - WEG55227SW Công tắc 2 chiều loại trung (bắt vít) - WEG55227SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại trung (bắt vít) - WEV55227SW Công tắc 2 chiều loại trung (bắt vít) - WEV55227SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại trung (cắm nhanh) - WEG5522SW Công tắc 2 chiều loại trung (cắm nhanh) - WEG5522SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều loại trung (cắm nhanh) - WEV5522SW Công tắc 2 chiều loại trung (cắm nhanh) - WEV5522SW

Giá khuyến mại 37.000₫

Giá cũ: 57.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều lớn (loại bắt vít) - WEVH5512-7 Công tắc 2 chiều lớn (loại bắt vít) - WEVH5512-7

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều lớn (loại cắm nhanh) - WEVH5512 Công tắc 2 chiều lớn (loại cắm nhanh) - WEVH5512

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc 2 chiều màu đen ánh kim - WEG55327MB Công tắc 2 chiều màu đen ánh kim - WEG55327MB

Giá khuyến mại 47.600₫

Giá cũ: 70.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc 2 chiều màu trắng ánh kim - WEG55327MW Công tắc 2 chiều màu trắng ánh kim - WEG55327MW

Giá khuyến mại 47.600₫

Giá cũ: 70.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều nhỏ (loại bắt vít) - WEVH5532-7 Công tắc 2 chiều nhỏ (loại bắt vít) - WEVH5532-7

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều nhỏ (loại cắm nhanh) - WEVH5532 Công tắc 2 chiều nhỏ (loại cắm nhanh) - WEVH5532

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều trung (loại bắt vít) - WEVH5522-7 Công tắc 2 chiều trung (loại bắt vít) - WEVH5522-7

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Công tắc 2 chiều trung (loại cắm nhanh) - WEVH5522 Công tắc 2 chiều trung (loại cắm nhanh) - WEVH5522

Giá khuyến mại 28.000₫

Giá cũ: 43.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc D (2 tiếp điểm) - WEVH5003 Công tắc D (2 tiếp điểm) - WEVH5003

Giá khuyến mại 102.000₫

Giá cũ: 150.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc D (2 tiếp điểm) - WNG5003W-7 Công tắc D (2 tiếp điểm) - WNG5003W-7

Giá khuyến mại 72.200₫

Giá cũ: 106.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc D (màu xám đen, 2 tiếp điểm) - WEG5003KH Công tắc D (màu xám đen, 2 tiếp điểm) - WEG5003KH

Giá khuyến mại 130.000₫

Giá cũ: 190.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEG55337SW Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEG55337SW

Giá khuyến mại 170.000₫

Giá cũ: 250.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEV55337SW Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEV55337SW

Giá khuyến mại 170.000₫

Giá cũ: 250.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEVH5033-7 Công tắc D có đèn báo (2 tiếp điểm) - WEVH5033-7

Giá khuyến mại 161.000₫

Giá cũ: 236.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc D có đèn báo 20A (dùng cho bình nóng lạnh, không chữ) - WBG5414699W-SP Công tắc D có đèn báo 20A (dùng cho bình nóng lạnh, không chữ) - WBG5414699W-SP

Giá khuyến mại 120.000₫

Giá cũ: 176.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Quạt hút khói có ống dẫn, 2 động cơ - FV-70HQD1 Quạt hút khói có ống dẫn, 2 động cơ - FV-70HQD1

Giá khuyến mại 5.350.000₫

Giá cũ: 7.780.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt thông gió âm trần nối ống Kolowa - KL10-15 Quạt thông gió âm trần nối ống Kolowa - KL10-15

Giá khuyến mại 609.000₫

Giá cũ: 870.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường Benny (12 Quạt hút gắn tường Benny (12

Giá khuyến mại 595.000₫

Giá cũ: 850.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường Benny (10 Quạt hút gắn tường Benny (10

Giá khuyến mại 434.000₫

Giá cũ: 620.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường Benny (10 Quạt hút gắn tường Benny (10

Giá khuyến mại 462.000₫

Giá cũ: 660.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường Benny (10 Quạt hút gắn tường Benny (10

Giá khuyến mại 434.000₫

Giá cũ: 620.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường Benny (8 Quạt hút gắn tường Benny (8

Giá khuyến mại 434.000₫

Giá cũ: 620.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-13%
Quạt hút âm tường Whifa - VNB-10CK (3.5 Quạt hút âm tường Whifa - VNB-10CK (3.5

Giá khuyến mại 580.000₫

Giá cũ: 670.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút âm trần không nối ống Benny - BEF20C (8 Quạt hút âm trần không nối ống Benny - BEF20C (8

Giá khuyến mại 420.000₫

Giá cũ: 600.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-29%
Quạt hút gắn tường Benny (6 Quạt hút gắn tường Benny (6

Giá khuyến mại 350.000₫

Giá cũ: 490.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-17%
Quạt hút âm tường Whifa - VNB-15CK (5 Quạt hút âm tường Whifa - VNB-15CK (5

Giá khuyến mại 680.000₫

Giá cũ: 820.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-29%
Quạt hút âm trần không nối ống Benny - BEF25C (10 Quạt hút âm trần không nối ống Benny - BEF25C (10

Giá khuyến mại 480.000₫

Giá cũ: 680.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-15%
Quạt hút âm trần Whifa - VND-15CK (6 Quạt hút âm trần Whifa - VND-15CK (6

Giá khuyến mại 1.400.000₫

Giá cũ: 1.650.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt thông gió có chức năng sưởi ấm, dùng cho phòng tắm - FV-27BV1 Quạt thông gió có chức năng sưởi ấm, dùng cho phòng tắm - FV-27BV1

Giá khuyến mại 4.073.500₫

Giá cũ: 5.990.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt thông gió âm trần nối ống Kolowa - KL10-18 Quạt thông gió âm trần nối ống Kolowa - KL10-18

Giá khuyến mại 665.000₫

Giá cũ: 950.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt thông gió âm trần nối ống Kolowa - KL10-25 Quạt thông gió âm trần nối ống Kolowa - KL10-25

Giá khuyến mại 805.000₫

Giá cũ: 1.150.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt thông gió âm tường Kolowa KL20-25 Quạt thông gió âm tường Kolowa KL20-25

Giá khuyến mại 378.000₫

Giá cũ: 540.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt thông gió âm tường Kolowa KL25-48 Quạt thông gió âm tường Kolowa KL25-48

Giá khuyến mại 441.000₫

Giá cũ: 630.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT25-76E Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT25-76E

Giá khuyến mại 11.080.000₫

Giá cũ: 16.000.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-33%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT10-24B Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT10-24B

Giá khuyến mại 2.070.000₫

Giá cũ: 3.100.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-36%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT10-12B Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT10-12B

Giá khuyến mại 1.780.000₫

Giá cũ: 2.800.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT20-54C Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT20-54C

Giá khuyến mại 6.050.000₫

Giá cũ: 8.900.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT15-42B Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT15-42B

Giá khuyến mại 4.000.000₫

Giá cũ: 5.900.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT15-32B Quạt thông gió âm trần cấp gió tươi Kolowa - DPT15-32B

Giá khuyến mại 3.050.000₫

Giá cũ: 4.500.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, 2 cấp độ, lỗ vuông 38 cm - FV-38CD8 Quạt hút âm trần, 2 cấp độ, lỗ vuông 38 cm - FV-38CD8

Giá khuyến mại 5.644.000₫

Giá cũ: 8.300.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút bếp gắn tường, có khay trữ dầu, lỗ vuông 30 cm - FV-25AUF1 Quạt hút bếp gắn tường, có khay trữ dầu, lỗ vuông 30 cm - FV-25AUF1

Giá khuyến mại 986.000₫

Giá cũ: 1.450.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, không màn che, 2 chiều, lỗ vuông 25 cm - FV-20RG7 Quạt hút gắn tường, không màn che, 2 chiều, lỗ vuông 25 cm - FV-20RG7

Giá khuyến mại 980.000₫

Giá cũ: 1.400.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều, lỗ vuông 35 cm - FV-30RL6 Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều, lỗ vuông 35 cm - FV-30RL6

Giá khuyến mại 1.540.000₫

Giá cũ: 2.200.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều, lỗ vuông 30 cm - FV-25RL7 Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều, lỗ vuông 30 cm - FV-25RL7

Giá khuyến mại 1.309.000₫

Giá cũ: 1.870.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều, lỗ vuông 25 cm - FV-20RL7 Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều, lỗ vuông 25 cm - FV-20RL7

Giá khuyến mại 1.078.000₫

Giá cũ: 1.540.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, có màn che, lỗ vuông 35 cm - FV-30AL7 Quạt hút gắn tường, có màn che, lỗ vuông 35 cm - FV-30AL7

Giá khuyến mại 1.491.000₫

Giá cũ: 2.130.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút gắn tường, có màn che, lỗ vuông 30 cm - FV-25AL9 Quạt hút gắn tường, có màn che, lỗ vuông 30 cm - FV-25AL9

Giá khuyến mại 721.000₫

Giá cũ: 1.060.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút gắn tường, có màn che, lỗ vuông 25 cm - FV-20AL9 Quạt hút gắn tường, có màn che, lỗ vuông 25 cm - FV-20AL9

Giá khuyến mại 653.000₫

Giá cũ: 960.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút âm tường, có nắp che mưa, lỗ tròn 18 cm - FV-15EGK Quạt hút âm tường, có nắp che mưa, lỗ tròn 18 cm - FV-15EGK

Giá khuyến mại 714.000₫

Giá cũ: 1.020.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, 2 cấp độ, lỗ vuông 32 cm - FV-32CH9 Quạt hút âm trần, 2 cấp độ, lỗ vuông 32 cm - FV-32CH9

Giá khuyến mại 4.522.000₫

Giá cũ: 6.650.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút âm tường, có nắp che mưa, lỗ tròn 13 cm - FV-10EGK Quạt hút âm tường, có nắp che mưa, lỗ tròn 13 cm - FV-10EGK

Giá khuyến mại 560.000₫

Giá cũ: 800.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, 2 cấp độ, lỗ vuông 32 cm - FV-32CD9 Quạt hút âm trần, 2 cấp độ, lỗ vuông 32 cm - FV-32CD9

Giá khuyến mại 4.148.000₫

Giá cũ: 6.100.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm tường, lỗ tròn 16.5 cm - FV-15EGS1 Quạt hút âm tường, lỗ tròn 16.5 cm - FV-15EGS1

Giá khuyến mại 620.000₫

Giá cũ: 910.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, 2 cấp độ, lỗ vuông 27 cm - FV-27CH9 Quạt hút âm trần, 2 cấp độ, lỗ vuông 27 cm - FV-27CH9

Giá khuyến mại 3.094.000₫

Giá cũ: 4.550.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm tường, lỗ tròn 12 cm - FV-10EGS1 Quạt hút âm tường, lỗ tròn 12 cm - FV-10EGS1

Giá khuyến mại 510.000₫

Giá cũ: 750.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, lỗ vuông 24 cm - FV-24CH7 Quạt hút âm trần, lỗ vuông 24 cm - FV-24CH7

Giá khuyến mại 2.020.000₫

Giá cũ: 2.970.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, lỗ vuông 17 cm - FV-17CU7 Quạt hút âm trần, lỗ vuông 17 cm - FV-17CU7

Giá khuyến mại 1.503.000₫

Giá cũ: 2.210.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, lỗ vuông 24 cm - FV-24CD7 Quạt hút âm trần, lỗ vuông 24 cm - FV-24CD7

Giá khuyến mại 1.924.500₫

Giá cũ: 2.830.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, lỗ vuông 24 cm - FV-24CU7 Quạt hút âm trần, lỗ vuông 24 cm - FV-24CU7

Giá khuyến mại 1.870.000₫

Giá cũ: 2.750.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, không màn che, 2 chiều, lỗ vuông 35 cm - FV-30RG7 Quạt hút gắn tường, không màn che, 2 chiều, lỗ vuông 35 cm - FV-30RG7

Giá khuyến mại 1.386.000₫

Giá cũ: 1.980.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút ốp vách kính, lỗ tròn 24 cm - FV-15WU4 Quạt hút ốp vách kính, lỗ tròn 24 cm - FV-15WU4

Giá khuyến mại 630.000₫

Giá cũ: 900.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút âm trần, có sensor, 3 cấp độ, lỗ vuông 24 cm - FV-24JA2 Quạt hút âm trần, có sensor, 3 cấp độ, lỗ vuông 24 cm - FV-24JA2

Giá khuyến mại 3.045.000₫

Giá cũ: 4.350.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, không màn che, 2 chiều, lỗ vuông 30 cm - FV-25RG7 Quạt hút gắn tường, không màn che, 2 chiều, lỗ vuông 30 cm - FV-25RG7

Giá khuyến mại 1.120.000₫

Giá cũ: 1.600.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút âm trần, có sensor, 3 cấp độ, lỗ vuông 24 cm - FV-24JR2 Quạt hút âm trần, có sensor, 3 cấp độ, lỗ vuông 24 cm - FV-24JR2

Giá khuyến mại 3.500.000₫

Giá cũ: 5.000.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, không dùng ống dẫn, lỗ vuông 26 cm - FV-20CUT1 Quạt hút âm trần, không dùng ống dẫn, lỗ vuông 26 cm - FV-20CUT1

Giá khuyến mại 550.000₫

Giá cũ: 810.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Bình siêu tốc Klaiser EK1765 Bình siêu tốc Klaiser EK1765
760.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Bình siêu tốc Klaiser EK1765AK Bình siêu tốc Klaiser EK1765AK
1.140.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Bình siêu tốc Klaiser EK1604 Bình siêu tốc Klaiser EK1604
500.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Bình đun nước siêu tốc Klaiser Ek1763 Bình đun nước siêu tốc Klaiser Ek1763
780.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Bình siêu tốc Klaiser EK1746 Bình siêu tốc Klaiser EK1746
690.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Bình siêu tốc Klaiser EK2608 Bình siêu tốc Klaiser EK2608
430.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

 
Hotline: 098 3663 226