dienpanasonic.com

-39%
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60XDN Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60XDN

Giá khuyến mại 4.720.000₫

Giá cũ: 7.690.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-37%
Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56XPG Quạt trần 4 cánh Panasonic F-56XPG

Giá khuyến mại 2.150.000₫

Giá cũ: 3.420.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-37%
Quạt trần 5 cánh Panasonic có đèn LED trang trí F-60UFN Quạt trần 5 cánh Panasonic có đèn LED trang trí F-60UFN

Giá khuyến mại 7.520.000₫

Giá cũ: 11.990.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-37%
Quạt trần 5 Panasonic cánh có cảm biến F-60TAN Quạt trần 5 Panasonic cánh có cảm biến F-60TAN

Giá khuyến mại 5.620.000₫

Giá cũ: 8.990.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-39%
Quạt trần 4 cánh ti ngắn Panasonic F-56MPG Quạt trần 4 cánh ti ngắn Panasonic F-56MPG

Giá khuyến mại 1.900.000₫

Giá cũ: 3.110.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-39%
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60WWK

Giá khuyến mại 4.080.000₫

Giá cũ: 6.650.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-40%
Quạt trần 4 cánh ti dài Panasonic F-56MZG Quạt trần 4 cánh ti dài Panasonic F-56MZG

Giá khuyến mại 1.880.000₫

Giá cũ: 3.110.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-38%
Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TDN Quạt trần 5 cánh Panasonic F-60TDN

Giá khuyến mại 4.100.000₫

Giá cũ: 6.650.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-38%
Quạt trần 3 cánh Panasonic F-60MZ2 Quạt trần 3 cánh Panasonic F-60MZ2

Giá khuyến mại 900.000₫

Giá cũ: 1.450.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-29%
Quạt trần 3 cánh Benny - BFC56GS Quạt trần 3 cánh Benny - BFC56GS

Giá khuyến mại 850.000₫

Giá cũ: 1.200.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-8%
Quạt trần 3 cánh Benny - BFC-60M Quạt trần 3 cánh Benny - BFC-60M

Giá khuyến mại 970.000₫

Giá cũ: 1.050.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-6%
Quạt trần 3 cánh có điều khiển Benny - BFC-56R Quạt trần 3 cánh có điều khiển Benny - BFC-56R

Giá khuyến mại 1.590.000₫

Giá cũ: 1.700.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Ổ cắm chuyên dùng cho máy cạo râu - WEB1051W Ổ cắm chuyên dùng cho máy cạo râu - WEB1051W

Giá khuyến mại 993.000₫

Giá cũ: 1.460.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Hạt đèn báo Hạt đèn báo

Giá khuyến mại 95.000₫

Giá cũ: 139.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Hạt đèn báo Hạt đèn báo

Giá khuyến mại 95.000₫

Giá cũ: 139.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEG5152-51KH Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEG5152-51KH

Giá khuyến mại 109.000₫

Giá cũ: 160.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại bắt vít) - WEG51527H Công tắc 2 chiều có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại bắt vít) - WEG51527H

Giá khuyến mại 109.000₫

Giá cũ: 160.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc đơn có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại bắt vít) - WEG51517H Công tắc đơn có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại bắt vít) - WEG51517H

Giá khuyến mại 88.000₫

Giá cũ: 129.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc đơn có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEG5151-51KH Công tắc đơn có đèn báo khi OFF (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEG5151-51KH

Giá khuyến mại 88.000₫

Giá cũ: 129.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc E (màu xám đen, 4 chiều) - WEG5004KH Công tắc E (màu xám đen, 4 chiều) - WEG5004KH

Giá khuyến mại 204.000₫

Giá cũ: 299.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc D (màu xám đen, 2 tiếp điểm) - WEG5003KH Công tắc D (màu xám đen, 2 tiếp điểm) - WEG5003KH

Giá khuyến mại 134.000₫

Giá cũ: 196.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEV5002H Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEV5002H

Giá khuyến mại 39.000₫

Giá cũ: 56.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại bắt vít) - WEV5002-7H Công tắc 2 chiều (màu xám đen, loại bắt vít) - WEV5002-7H

Giá khuyến mại 39.000₫

Giá cũ: 56.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Công tắc đơn (màu xám đen, loại bắt vít) - WEV5001-7H Công tắc đơn (màu xám đen, loại bắt vít) - WEV5001-7H

Giá khuyến mại 22.000₫

Giá cũ: 32.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Công tắc đơn (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEV5001H Công tắc đơn (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEV5001H

Giá khuyến mại 22.000₫

Giá cũ: 32.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Đèn báo màu trắng (loại xám đen) - WEG3032WH Đèn báo màu trắng (loại xám đen) - WEG3032WH

Giá khuyến mại 88.000₫

Giá cũ: 129.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Đèn báo màu xanh (loại xám đen) - WEG3032GH Đèn báo màu xanh (loại xám đen) - WEG3032GH

Giá khuyến mại 88.000₫

Giá cũ: 129.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Đèn báo màu đỏ (loại xám đen) - WEG3032RH Đèn báo màu đỏ (loại xám đen) - WEG3032RH

Giá khuyến mại 88.000₫

Giá cũ: 129.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Nút nhấn chuông (màu xám đen) - WEG5401-7H Nút nhấn chuông (màu xám đen) - WEG5401-7H

Giá khuyến mại 65.000₫

Giá cũ: 95.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn (màu xám đen) - WEG575081H Công tắc điều chỉnh độ sáng đèn (màu xám đen) - WEG575081H

Giá khuyến mại 408.000₫

Giá cũ: 599.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Ổ cắm đơn có màn che (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEV1081H Ổ cắm đơn có màn che (màu xám đen, loại cắm nhanh) - WEV1081H

Giá khuyến mại 30.000₫

Giá cũ: 44.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Ổ cắm đơn có màn che (màu xám đen, loại bắt vít) - WEV1081-7H Ổ cắm đơn có màn che (màu xám đen, loại bắt vít) - WEV1081-7H

Giá khuyến mại 30.000₫

Giá cũ: 44.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic - FV-38CH8 Quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic - FV-38CH8

Giá khuyến mại 6.111.000₫

Giá cũ: 9.000.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút khói có ống dẫn, 2 động cơ Panasonic - FV-70HQU1 Quạt hút khói có ống dẫn, 2 động cơ Panasonic - FV-70HQU1
Hết hàng

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút khói có ống dẫn, 2 động cơ Panasonic - FV-70HQD1 Quạt hút khói có ống dẫn, 2 động cơ Panasonic - FV-70HQD1
Hết hàng

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt thông gió có chức năng sưởi ấm, dùng cho phòng tắm - FV-27BV1 Quạt thông gió có chức năng sưởi ấm, dùng cho phòng tắm - FV-27BV1

Giá khuyến mại 4.068.000₫

Giá cũ: 5.990.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic - FV-38CD8 Quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic - FV-38CD8

Giá khuyến mại 5.636.000₫

Giá cũ: 8.300.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút bếp gắn tường, có khay trữ dầu Panasonic - FV-25AUF1 Quạt hút bếp gắn tường, có khay trữ dầu Panasonic - FV-25AUF1

Giá khuyến mại 1.036.000₫

Giá cũ: 1.480.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, không màn che, 2 chiều Panasonic - FV-20RG7 Quạt hút gắn tường, không màn che, 2 chiều Panasonic - FV-20RG7

Giá khuyến mại 1.022.000₫

Giá cũ: 1.460.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều Panasonic - FV-30RL6 Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều Panasonic - FV-30RL6

Giá khuyến mại 1.610.000₫

Giá cũ: 2.300.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều Panasonic - FV-25RL7 Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều Panasonic - FV-25RL7

Giá khuyến mại 1.372.000₫

Giá cũ: 1.960.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều Panasonic - FV-20RL7 Quạt hút gắn tường, có màn che, 2 chiều Panasonic - FV-20RL7

Giá khuyến mại 1.120.000₫

Giá cũ: 1.600.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, có màn che Panasonic - FV-30AL7 Quạt hút gắn tường, có màn che Panasonic - FV-30AL7

Giá khuyến mại 1.554.000₫

Giá cũ: 2.220.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, có màn che Panasonic - FV-25AL9 Quạt hút gắn tường, có màn che Panasonic - FV-25AL9

Giá khuyến mại 774.000₫

Giá cũ: 1.105.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút gắn tường, có màn che Panasonic - FV-20AL9 Quạt hút gắn tường, có màn che Panasonic - FV-20AL9

Giá khuyến mại 700.000₫

Giá cũ: 1.000.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút âm tường, có nắp che mưa Panasonic - FV-15EGK Quạt hút âm tường, có nắp che mưa Panasonic - FV-15EGK

Giá khuyến mại 746.000₫

Giá cũ: 1.065.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic - FV-32CH9 Quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic - FV-32CH9

Giá khuyến mại 4.516.000₫

Giá cũ: 6.650.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút âm tường, có nắp che mưa Panasonic - FV-10EGK Quạt hút âm tường, có nắp che mưa Panasonic - FV-10EGK

Giá khuyến mại 585.000₫

Giá cũ: 835.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic - FV-32CD9 Quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic - FV-32CD9

Giá khuyến mại 4.142.000₫

Giá cũ: 6.100.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút âm tường, lỗ tròn Panasonic - FV-15EGS1 Quạt hút âm tường, lỗ tròn Panasonic - FV-15EGS1

Giá khuyến mại 651.000₫

Giá cũ: 930.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic - FV-27CH9 Quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic - FV-27CH9

Giá khuyến mại 3.090.000₫

Giá cũ: 4.550.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Quạt hút âm tường, lỗ tròn Panasonic - FV-10EGS1 Quạt hút âm tường, lỗ tròn Panasonic - FV-10EGS1

Giá khuyến mại 539.000₫

Giá cũ: 770.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt