Ổ cắm âm sàn Panasonic


Chuyên phân phối sản phẩm thiết bị điện Panasonic chính hãng 100%, nguyên đai nguyên kiện, bảo hành và nhập khẩu trực tiếp từ nhà máy Panasonic, có chứng nhận CO-CQ của bộ Công Thương Việt Nam.

Chi tiết ghé thăm: dienpanasonic.com hoặc Hotline: 0983663226

-32%
Bộ ổ cắm âm sàn có dây nối đất (dùng cho phích cắm dẹp, IP-24) - DU5102HTC-1 Bộ ổ cắm âm sàn có dây nối đất (dùng cho phích cắm dẹp, IP-24) - DU5102HTC-1

Giá khuyến mại 448.200₫

Giá cũ: 659.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm đơn âm sàn (IP-24) - DU8100HTC-1 Bộ 2 ổ cắm đơn âm sàn (IP-24) - DU8100HTC-1

Giá khuyến mại 396.500₫

Giá cũ: 583.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm mạng CAT6 (pop-up) - DU6966LT9-1 Bộ 2 ổ cắm mạng CAT6 (pop-up) - DU6966LT9-1

Giá khuyến mại 952.000₫

Giá cũ: 1.400.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm âm sàn có dây nối đất (dùng cho phích cắm dẹp, pop-up) - DU5990LT9-1 Bộ 2 ổ cắm âm sàn có dây nối đất (dùng cho phích cắm dẹp, pop-up) - DU5990LT9-1

Giá khuyến mại 788.800₫

Giá cũ: 1.160.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU59835LT9-1 Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU59835LT9-1

Giá khuyến mại 771.800₫

Giá cũ: 1.135.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm điện thoại 6P4C (pop-up) - DU59833LT9-1 Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm điện thoại 6P4C (pop-up) - DU59833LT9-1

Giá khuyến mại 771.800₫

Giá cũ: 1.135.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm điện thoại 6P4C và ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU6935LT9-1 Bộ ổ cắm điện thoại 6P4C và ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU6935LT9-1

Giá khuyến mại 768.500₫

Giá cũ: 1.130.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm điện thoại 6P4C (pop-up) - DU6933LT9-1 Bộ 2 ổ cắm điện thoại 6P4C (pop-up) - DU6933LT9-1

Giá khuyến mại 775.200₫

Giá cũ: 1.140.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm đôi âm sàn không màn che, có dây nối đất (pop-up) - DU5993LT9-1 Bộ ổ cắm đôi âm sàn không màn che, có dây nối đất (pop-up) - DU5993LT9-1

Giá khuyến mại 778.600₫

Giá cũ: 1.145.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU6955LT9-1 Bộ 2 ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU6955LT9-1

Giá khuyến mại 897.600₫

Giá cũ: 1.320.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm âm sàn có màn che và dây nối đất (loại pop-up) - DU5983LT9-1 Bộ 2 ổ cắm âm sàn có màn che và dây nối đất (loại pop-up) - DU5983LT9-1

Giá khuyến mại 792.200₫

Giá cũ: 1.165.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm âm sàn chưa lắp thiết bị (Double Duplex) - DUMF3200LT-1 Bộ ổ cắm âm sàn chưa lắp thiết bị (Double Duplex) - DUMF3200LT-1

Giá khuyến mại 1.122.000₫

Giá cũ: 1.650.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm điện thoại 6P4C và ổ cắm mạng CAT5E (nắp nhôm, IP-44) - DUF2214LTK-1 Bộ ổ cắm điện thoại 6P4C và ổ cắm mạng CAT5E (nắp nhôm, IP-44) - DUF2214LTK-1

Giá khuyến mại 768.500₫

Giá cũ: 1.130.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm mạng CAT5E (nắp nhôm, IP-44) - DUF2259LTK-1 Bộ 2 ổ cắm mạng CAT5E (nắp nhôm, IP-44) - DUF2259LTK-1

Giá khuyến mại 897.600₫

Giá cũ: 1.320.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm điện thoại 6P4C (nắp nhôm, IP-44) - DUF2229LTK-1 Bộ 2 ổ cắm điện thoại 6P4C (nắp nhôm, IP-44) - DUF2229LTK-1

Giá khuyến mại 775.200₫

Giá cũ: 1.140.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm điện thoại 6P4C (nắp nhôm, IP-44) - DUF3221LTK-1 Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm điện thoại 6P4C (nắp nhôm, IP-44) - DUF3221LTK-1

Giá khuyến mại 771.800₫

Giá cũ: 1.135.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm đôi âm sàn có màn che và dây nối đất (nắp nhôm, IP-44) - DUF1260LTK-1 Bộ ổ cắm đôi âm sàn có màn che và dây nối đất (nắp nhôm, IP-44) - DUF1260LTK-1

Giá khuyến mại 792.200₫

Giá cũ: 1.165.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm đôi âm sàn không màn che, có dây nối đất (nắp nhôm, IP-44) - DUF1270LTK-1 Bộ ổ cắm đôi âm sàn không màn che, có dây nối đất (nắp nhôm, IP-44) - DUF1270LTK-1

Giá khuyến mại 778.600₫

Giá cũ: 1.145.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm âm sàn chưa lắp thiết bị (nắp nhôm, IP-44) - DUF1200LTK-1 Bộ ổ cắm âm sàn chưa lắp thiết bị (nắp nhôm, IP-44) - DUF1200LTK-1

Giá khuyến mại 673.200₫

Giá cũ: 990.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (IP-24) - DU8199HTK-1 Mặt ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (IP-24) - DU8199HTK-1

Giá khuyến mại 493.000₫

Giá cũ: 725.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt ổ cắm âm sàn 2 thiết bị (IP-24) - DU7199HTK-1 Mặt ổ cắm âm sàn 2 thiết bị (IP-24) - DU7199HTK-1

Giá khuyến mại 407.500₫

Giá cũ: 599.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Ổ cắm đơn âm sàn có màn che và dây nối đất (IP-24) - DU8102HTC-1 Ổ cắm đơn âm sàn có màn che và dây nối đất (IP-24) - DU8102HTC-1

Giá khuyến mại 407.500₫

Giá cũ: 599.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm điện thoại 6P4C (IP-24) - DU61233HTC-1 Bộ 2 ổ cắm điện thoại 6P4C (IP-24) - DU61233HTC-1

Giá khuyến mại 510.000₫

Giá cũ: 750.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm điện thoại 6P4C và ổ ăng ten TV (IP-24) - DU61213HTC-1 Bộ ổ cắm điện thoại 6P4C và ổ ăng ten TV (IP-24) - DU61213HTC-1

Giá khuyến mại 510.000₫

Giá cũ: 750.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt