Nếu bạn chọn hình thức thanh toán chuyển khoản vui lòng chuyển khoản theo thông tin dưới đây:

(*) Đối với khách hàng là cá nhân:

Nội dung chuyển khoản:
Tên bạn Số điện thoại của bạn Mã số đơn đặt hàng

Lưu ý: "_"  Là khoảng trắng.

Ngân hàng: Techcombank
Tên thụ hưởng: Nguyễn Ngọc Khánh
Số tài khoản: 19033641944013
Chi nhánh: Hà Nội

(**) Đối với khách hàng là công ty:

Nội dung chuyển khoản:
Tên bạn Mã đơn đặt hàng Mã số hoá đơn/ hợp đồng

Lưu ý: "_"  Là khoảng trắng.

Ngân hàng: (OCB) Ngân hàng TMCP Phương Đông
Tên thụ hưởng: Công ty Cổ phần Thương mại Mẫn Khánh
Số tài khoản: 0031100010018008
Chi nhánh: Phương Đông, Hà Nội

Nếu bạn chọn hình thức thanh toán tiền mặt:

Bạn sẽ nhận được sản phẩm sau 3 - 7 ngày kể từ ngày đặt hàng và sẽ thanh toán trực tiếp ngay sau đó.