Ổ cắm âm sàn DU5900VT

Thương hiệu : Panasonic

Giá khuyến mại 780.000₫

Giá gốc: 1.200.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốtSản phẩm liên quan

-33%
Ổ cắm âm sàn DUFS1200LTH-1 Ổ cắm âm sàn DUFS1200LTH-1

Giá khuyến mại 884.400₫

Giá cũ: 1.320.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Ổ cắm âm sàn DU81931HTK-1 Ổ cắm âm sàn DU81931HTK-1

Giá khuyến mại 559.000₫

Giá cũ: 860.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ 2 ổ cắm mạng CAT6 (pop-up) - Bộ 2 ổ cắm mạng CAT6 (pop-up) -

Giá khuyến mại 1.059.500₫

Giá cũ: 1.630.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm âm sàn có dây nối đất (dùng cho phích cắm dẹp, pop-up) - DU5990LT9-1 Bộ 2 ổ cắm âm sàn có dây nối đất (dùng cho phích cắm dẹp, pop-up) - DU5990LT9-1

Giá khuyến mại 788.800₫

Giá cũ: 1.160.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU59835LT9-1 Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU59835LT9-1

Giá khuyến mại 936.000₫

Giá cũ: 1.440.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm điện thoại 6P4C (pop-up) - DU59833LT9-1 Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm điện thoại 6P4C (pop-up) - DU59833LT9-1

Giá khuyến mại 874.500₫

Giá cũ: 1.345.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ ổ cắm điện thoại 6P4C và ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU6935LT9-1 Bộ ổ cắm điện thoại 6P4C và ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU6935LT9-1

Giá khuyến mại 954.000₫

Giá cũ: 1.467.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ 2 ổ cắm điện thoại 6P4C (pop-up) - DU6933LT9-1 Bộ 2 ổ cắm điện thoại 6P4C (pop-up) - DU6933LT9-1

Giá khuyến mại 891.800₫

Giá cũ: 1.372.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ 2 ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU6955LT9-1 Bộ 2 ổ cắm mạng CAT5E (pop-up) - DU6955LT9-1

Giá khuyến mại 897.600₫

Giá cũ: 1.320.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ 2 ổ cắm âm sàn có màn che và dây nối đất (loại pop-up) - DU5983LT9-1 Bộ 2 ổ cắm âm sàn có màn che và dây nối đất (loại pop-up) - DU5983LT9-1

Giá khuyến mại 840.450₫

Giá cũ: 1.293.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Bộ ổ cắm âm sàn chưa lắp thiết bị (Double Duplex) - DUMF3200LT-1 Bộ ổ cắm âm sàn chưa lắp thiết bị (Double Duplex) - DUMF3200LT-1

Giá khuyến mại 1.122.000₫

Giá cũ: 1.650.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ ổ cắm điện thoại 6P4C và ổ cắm mạng CAT5E (nắp nhôm, IP-44) - DUF2214LTK-1 Bộ ổ cắm điện thoại 6P4C và ổ cắm mạng CAT5E (nắp nhôm, IP-44) - DUF2214LTK-1

Giá khuyến mại 875.550₫

Giá cũ: 1.347.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ 2 ổ cắm mạng CAT5E (nắp nhôm, IP-44) - DUF2259LTK-1 Bộ 2 ổ cắm mạng CAT5E (nắp nhôm, IP-44) - DUF2259LTK-1

Giá khuyến mại 937.500₫

Giá cũ: 1.442.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ 2 ổ cắm điện thoại 6P4C (nắp nhôm, IP-44) - DUF2229LTK-1 Bộ 2 ổ cắm điện thoại 6P4C (nắp nhôm, IP-44) - DUF2229LTK-1

Giá khuyến mại 813.800₫

Giá cũ: 1.252.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm điện thoại 6P4C (nắp nhôm, IP-44) - DUF3221LTK-1 Bộ ổ cắm âm sàn và ổ cắm điện thoại 6P4C (nắp nhôm, IP-44) - DUF3221LTK-1

Giá khuyến mại 803.000₫

Giá cũ: 1.235.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ ổ cắm đôi âm sàn có màn che và dây nối đất (nắp nhôm, IP-44) - DUF1260LTK-1 Bộ ổ cắm đôi âm sàn có màn che và dây nối đất (nắp nhôm, IP-44) - DUF1260LTK-1

Giá khuyến mại 762.450₫

Giá cũ: 1.173.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-35%
Bộ ổ cắm âm sàn chưa lắp thiết bị (nắp nhôm, IP-44) - DUF1200LTK-1 Bộ ổ cắm âm sàn chưa lắp thiết bị (nắp nhôm, IP-44) - DUF1200LTK-1

Giá khuyến mại 702.000₫

Giá cũ: 1.080.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (IP-24) - DU8199HTK-1 Mặt ổ cắm âm sàn 3 thiết bị (IP-24) - DU8199HTK-1

Giá khuyến mại 493.000₫

Giá cũ: 725.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt