F225-6

Thương hiệu : PCE

Giá 222.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt 

F213-6: 16A - 3P - 230V - 6H - IP44
F214-6: 16A - 4P - 400V - 6H - IP44
F215-6: 16A - 5P - 400V - 6H - IP44
F223-6: 32A - 3P - 230V - 6H - IP44

F224-6: 32A - 4P - 400V - 6H - IP44

F225-6: 32A - 5P - 400V - 6H - IP44

Sản phẩm liên quan

F244-6 ổ cắm loại kín nước F244-6 ổ cắm loại kín nước
2.060.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

ổ cắm loại kín nước F243-6 ổ cắm loại kín nước F243-6
1.950.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

F2252-6 F2252-6
445.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt