Mặt che mưa dùng cho công tắc (chuẩn BS, IP43) - WBC8981SW

Thương hiệu : Panasonic

Giá khuyến mại 119.000₫

Giá gốc: 175.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốtMặt che mưa dùng cho công tắc (chuẩn BS, IP43) - WBC8981SW

Tên sản phẩm Mặt che mưa dùng cho công tắc
Kiểu Chuẩn BS, tiêu chuẩn kín nước IP43
Điện áp -
Quy cách Đóng gói 10 cái / hộp, 200 cái / thùng
Sản xuất Trung Quốc

Sản phẩm liên quan

-29%
Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị - WZV7843W Mặt góc vuông dùng cho 3 thiết bị - WZV7843W

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 15.500₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-29%
Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị - WZV7842W Mặt góc vuông dùng cho 2 thiết bị - WZV7842W

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 15.500₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-29%
Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị - WZV7841W Mặt góc vuông dùng cho 1 thiết bị - WZV7841W

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 15.500₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt đứng dùng cho 3 thiết bị - WTFB6503S-1-G Mặt đứng dùng cho 3 thiết bị - WTFB6503S-1-G

Giá khuyến mại 266.000₫

Giá cũ: 390.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt ngang dùng cho 3 thiết bị - WTEG6503S-1-G Mặt ngang dùng cho 3 thiết bị - WTEG6503S-1-G

Giá khuyến mại 313.000₫

Giá cũ: 460.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt ngang dùng cho 6 thiết bị - WTEG6506S-G Mặt ngang dùng cho 6 thiết bị - WTEG6506S-G

Giá khuyến mại 626.000₫

Giá cũ: 920.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 1 thiết bị (màu xám bạc) - WEG68010MW Mặt dùng cho 1 thiết bị (màu xám bạc) - WEG68010MW

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 26.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 2 thiết bị (màu xám bạc) - WEG68020MW Mặt dùng cho 2 thiết bị (màu xám bạc) - WEG68020MW

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 26.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 3 thiết bị (màu xám bạc) - WEG68030MW Mặt dùng cho 3 thiết bị (màu xám bạc) - WEG68030MW

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 26.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt dùng cho 4 thiết bị (màu xám bạc) - WEG6804MW Mặt dùng cho 4 thiết bị (màu xám bạc) - WEG6804MW

Giá khuyến mại 30.000₫

Giá cũ: 44.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt dùng cho 6 thiết bị (màu xám bạc) - WEG6806MW Mặt dùng cho 6 thiết bị (màu xám bạc) - WEG6806MW

Giá khuyến mại 30.000₫

Giá cũ: 44.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng riêng cho WEV1181SW / WEV1191SW / 2P MCB (màu xám bạc) - WEG680290MW Mặt dùng riêng cho WEV1181SW / WEV1191SW / 2P MCB (màu xám bạc) - WEG680290MW

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 26.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng riêng cho WEV1181SW / WEV1191SW / 2P MCB (màu xám đen) - WEG680290MB Mặt dùng riêng cho WEV1181SW / WEV1191SW / 2P MCB (màu xám đen) - WEG680290MB

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 26.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt dùng cho 6 thiết bị (màu xám đen) - WEG6806MB Mặt dùng cho 6 thiết bị (màu xám đen) - WEG6806MB

Giá khuyến mại 30.000₫

Giá cũ: 44.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt dùng cho 4 thiết bị (màu xám đen) - WEG6804MB Mặt dùng cho 4 thiết bị (màu xám đen) - WEG6804MB

Giá khuyến mại 30.000₫

Giá cũ: 44.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 3 thiết bị (màu xám đen) - WEG68030MB Mặt dùng cho 3 thiết bị (màu xám đen) - WEG68030MB

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 26.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 2 thiết bị (màu xám đen) - WEG68020MB Mặt dùng cho 2 thiết bị (màu xám đen) - WEG68020MB

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 26.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 1 thiết bị (màu xám đen) - WEG68010MB Mặt dùng cho 1 thiết bị (màu xám đen) - WEG68010MB

Giá khuyến mại 18.000₫

Giá cũ: 26.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-28%
Mặt dùng riêng cho WEV1181SW / WEV1191SW / 2P MCB - WEVH680290 Mặt dùng riêng cho WEV1181SW / WEV1191SW / 2P MCB - WEVH680290

Giá khuyến mại 13.000₫

Giá cũ: 18.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt kim loại dùng cho 1 thiết bị (bằng nhôm) - WEG6501-1 Mặt kim loại dùng cho 1 thiết bị (bằng nhôm) - WEG6501-1

Giá khuyến mại 49.000₫

Giá cũ: 72.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt kim loại dùng cho 2 thiết bị (bằng nhôm) - WEG6502-1 Mặt kim loại dùng cho 2 thiết bị (bằng nhôm) - WEG6502-1

Giá khuyến mại 49.000₫

Giá cũ: 72.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt kim loại dùng cho 3 thiết bị (bằng nhôm) - WEG6503-1 Mặt kim loại dùng cho 3 thiết bị (bằng nhôm) - WEG6503-1

Giá khuyến mại 49.000₫

Giá cũ: 72.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị - WEB7813W Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị - WEB7813W

Giá khuyến mại 14.000₫

Giá cũ: 19.900₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị - WEB7813SW Mặt vuông dùng cho 3 thiết bị - WEB7813SW

Giá khuyến mại 14.000₫

Giá cũ: 19.900₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị - WEB7812SW Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị - WEB7812SW

Giá khuyến mại 14.000₫

Giá cũ: 19.900₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị - WEB7812W Mặt vuông dùng cho 2 thiết bị - WEB7812W

Giá khuyến mại 14.000₫

Giá cũ: 19.900₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị - WEB7811W Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị - WEB7811W

Giá khuyến mại 14.000₫

Giá cũ: 19.900₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị - WEB7811SW Mặt vuông dùng cho 1 thiết bị - WEB7811SW

Giá khuyến mại 14.000₫

Giá cũ: 19.900₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng riêng cho WEV1181 / 2P MCB - WEV680290SW Mặt dùng riêng cho WEV1181 / 2P MCB - WEV680290SW

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng riêng cho WEV1181 / 2P MCB - WEV680290W Mặt dùng riêng cho WEV1181 / 2P MCB - WEV680290W

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt kín đơn - WEV68910W Mặt kín đơn - WEV68910W

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt kín đơn - WEV68910SW Mặt kín đơn - WEV68910SW

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 5 thiết bị - WEG6806W-SP Mặt dùng cho 5 thiết bị - WEG6806W-SP

Giá khuyến mại 22.000₫

Giá cũ: 32.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 6 thiết bị - WEG6806SW Mặt dùng cho 6 thiết bị - WEG6806SW

Giá khuyến mại 22.000₫

Giá cũ: 32.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 6 thiết bị - WEG6806W Mặt dùng cho 6 thiết bị - WEG6806W

Giá khuyến mại 22.000₫

Giá cũ: 32.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 4 thiết bị - WEG6804W Mặt dùng cho 4 thiết bị - WEG6804W

Giá khuyến mại 22.000₫

Giá cũ: 32.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 4 thiết bị - WEG6804SW Mặt dùng cho 4 thiết bị - WEG6804SW

Giá khuyến mại 22.000₫

Giá cũ: 32.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 3 thiết bị - WEG68030SW-SP Mặt dùng cho 3 thiết bị - WEG68030SW-SP

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 3 thiết bị - WEV68030SW Mặt dùng cho 3 thiết bị - WEV68030SW

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 3 thiết bị - WEV68030W Mặt dùng cho 3 thiết bị - WEV68030W

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 2 thiết bị - WEV68020W Mặt dùng cho 2 thiết bị - WEV68020W

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 2 thiết bị - WEV68020SW Mặt dùng cho 2 thiết bị - WEV68020SW

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 2 thiết bị - WEG68020SW-SP Mặt dùng cho 2 thiết bị - WEG68020SW-SP

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 1 thiết bị - WEG68010SW-SP Mặt dùng cho 1 thiết bị - WEG68010SW-SP

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 1 thiết bị - WEV68010W Mặt dùng cho 1 thiết bị - WEV68010W

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-31%
Mặt dùng cho 1 thiết bị - WEV68010SW Mặt dùng cho 1 thiết bị - WEV68010SW

Giá khuyến mại 11.000₫

Giá cũ: 16.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt 3 thiết bị - có nắp che mưa (chuẩn A, IP55) - WEG7903 Mặt 3 thiết bị - có nắp che mưa (chuẩn A, IP55) - WEG7903

Giá khuyến mại 148.000₫

Giá cũ: 217.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt 2 thiết bị - có nắp che mưa (chuẩn A, IP55) - WEG7902 Mặt 2 thiết bị - có nắp che mưa (chuẩn A, IP55) - WEG7902

Giá khuyến mại 148.000₫

Giá cũ: 217.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-32%
Mặt 1 thiết bị - có nắp che mưa (chuẩn A, IP55) - WEG7901 Mặt 1 thiết bị - có nắp che mưa (chuẩn A, IP55) - WEG7901

Giá khuyến mại 148.000₫

Giá cũ: 217.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt