Ổ CẮM CHUYÊN DÙNG WK1330 - Surface mouting receptacle - 30A - 250V - 3P .Model WK1330

Thương hiệu : Panasonic

Giá 495.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt 

Ổ CẮM CHUYÊN DÙNG WK1330

- Surface mouting receptacle
- 30A - 250V - 3P

Model WK1330

Sản phẩm liên quan

PHÍCH CẮM WF6430 - Locking / Locking plug - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF6430 PHÍCH CẮM WF6430 - Locking / Locking plug - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF6430
590.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

PHÍCH CẮM WF6420 - Locking / Locking plug - 250V - 20A - 3P + Ground .Model WF6420 PHÍCH CẮM WF6420 - Locking / Locking plug - 250V - 20A - 3P + Ground .Model WF6420
258.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

PHÍCH CẮM WF6330 - Phích cắm Locking / Locking plug - 250V - 30A - 2P + Ground .Model WF6330 PHÍCH CẮM WF6330 - Phích cắm Locking / Locking plug - 250V - 30A - 2P + Ground .Model WF6330
495.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

PHÍCH CẮM WF6320 - Phích cắm Locking / Locking plug - 250V - 20A - 3P .Model WF6320 PHÍCH CẮM WF6320 - Phích cắm Locking / Locking plug - 250V - 20A - 3P .Model WF6320
220.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Ổ CẮM LOCKING WF2320WK - 250V - 20A - 3P  .Model WF2320WK Ổ CẮM LOCKING WF2320WK Ổ CẮM LOCKING WF2320WK - 250V - 20A - 3P  .Model WF2320WK Ổ CẮM LOCKING WF2320WK

Giá khuyến mại 164.500₫

Giá cũ: 235.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING WF2420WK - 250V - 20A - 4P .Model WF2420WK Ổ CẮM LOCKING WF2420WK - 250V - 20A - 4P .Model WF2420WK Ổ CẮM LOCKING WF2420WK - 250V - 20A - 4P .Model WF2420WK Ổ CẮM LOCKING WF2420WK - 250V - 20A - 4P .Model WF2420WK
368.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING WF2430B - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF2430B Ổ CẮM LOCKING WF2430B - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF2430B Ổ CẮM LOCKING WF2430B - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF2430B Ổ CẮM LOCKING WF2430B - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF2430B
735.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING WF2430B - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF2430B Ổ CẮM LOCKING WF2430B - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF2430B Ổ CẮM LOCKING WF2430B - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF2430B Ổ CẮM LOCKING WF2430B - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF2430B
735.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING WF2420WK - 250V - 20A - 4P .Model WF2420WK Ổ CẮM LOCKING WF2420WK - 250V - 20A - 4P .Model WF2420WK Ổ CẮM LOCKING WF2420WK - 250V - 20A - 4P .Model WF2420WK Ổ CẮM LOCKING WF2420WK - 250V - 20A - 4P .Model WF2420WK
368.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING WF2315WK - 125V - 15A - 2P + Ground .Model WF2315WK Ổ CẮM LOCKING WF2315WK - 125V - 15A - 2P + Ground .Model WF2315WK
168.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING WF2330B - 250V - 30A - 2P + Ground .Model WF2330B Ổ CẮM LOCKING WF2330B - 250V - 30A - 2P + Ground .Model WF2330B
552.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

-30%
Ổ CẮM LOCKING WF2320WK - 250V - 20A - 3P  .Model WF2320WK Ổ CẮM LOCKING WF2320WK Ổ CẮM LOCKING WF2320WK - 250V - 20A - 3P  .Model WF2320WK Ổ CẮM LOCKING WF2320WK

Giá khuyến mại 164.500₫

Giá cũ: 235.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING WF2520B - 250V - 20A - 2P + Ground  .Model WF2520B Ổ CẮM LOCKING WF2520B - 250V - 20A - 2P + Ground  .Model WF2520B
285.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM CHUYÊN DÙNG WK1330 - Surface mouting receptacle - 30A - 250V - 3P .Model WK1330 Ổ CẮM CHUYÊN DÙNG WK1330 - Surface mouting receptacle - 30A - 250V - 3P .Model WK1330
495.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING LOẠI NỔI, MÀU ĐEN WK2315K - Locking surface mounting receptacle Black  - 125V - 15A - 2P + Ground .Model WK2315K Ổ CẮM LOCKING LOẠI NỔI, MÀU ĐEN WK2315K - Locking surface mounting receptacle Black  - 125V - 15A - 2P + Ground .Model WK2315K
197.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING LOẠI NỔI, MÀU ĐEN WK2330 - Locking surface mounting receptacle Black  - 250V - 30A - 2P + Ground .Model WK2330 Ổ CẮM LOCKING LOẠI NỔI, MÀU ĐEN WK2330 - Locking surface mounting receptacle Black  - 250V - 30A - 2P + Ground .Model WK2330
685.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING KÍN BỤI WK6430 Weatherproof locking receptacle - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WK6430 Ổ CẮM LOCKING KÍN BỤI WK6430 Weatherproof locking receptacle - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WK6430
1.220.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING KÍN BỤI WK6330 Weatherproof locking receptacle - 250V - 30A - 2P + Ground .Model WK6330 Ổ CẮM LOCKING KÍN BỤI WK6330 Weatherproof locking receptacle - 250V - 30A - 2P + Ground .Model WK6330
0₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM ĐÔI CÓ DÂY NỐI ĐẤT WN1518R - Grounding flat pin receptacle - 125V - 15A .Model WN1518R Ổ CẮM ĐÔI CÓ DÂY NỐI ĐẤT WN1518R - Grounding flat pin receptacle - 125V - 15A .Model WN1518R
294.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING WF2420BK - 250V - 20A - 3P + Ground .Model WF2420BK Ổ CẮM LOCKING WF2420BK - 250V - 20A - 3P + Ground .Model WF2420BK
368.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

Ổ CẮM LOCKING LOẠI NỔI WK2420K - Locking surface mouting receptacle Black - 250V - 20A - 3P + Ground .Model WK2420K Ổ CẮM LOCKING LOẠI NỔI WK2420K - Locking surface mouting receptacle Black - 250V - 20A - 3P + Ground .Model WK2420K
395.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

PHÍCH CẮM WF6320 - Phích cắm Locking / Locking plug - 250V - 20A - 3P .Model WF6320 PHÍCH CẮM WF6320 - Phích cắm Locking / Locking plug - 250V - 20A - 3P .Model WF6320
220.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

PHÍCH CẮM WF6330 - Phích cắm Locking / Locking plug - 250V - 30A - 2P + Ground .Model WF6330 PHÍCH CẮM WF6330 - Phích cắm Locking / Locking plug - 250V - 30A - 2P + Ground .Model WF6330
495.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

PHÍCH CẮM WF6420 - Locking / Locking plug - 250V - 20A - 3P + Ground .Model WF6420 PHÍCH CẮM WF6420 - Locking / Locking plug - 250V - 20A - 3P + Ground .Model WF6420
258.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

PHÍCH CẮM WF6430 - Locking / Locking plug - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF6430 PHÍCH CẮM WF6430 - Locking / Locking plug - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WF6430
590.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

PHÍCH CẮM 3 CHẤU MEIKOSHA ME2592W - Grounding Plug .Model ME2592W PHÍCH CẮM 3 CHẤU MEIKOSHA ME2592W - Grounding Plug .Model ME2592W
87.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt

PHÍCH CẮM WF6315 - Phích cắm Locking / Locking plug - 125V - 15A - 2p + Ground .Model WF6315 PHÍCH CẮM WF6315 - Phích cắm Locking / Locking plug - 125V - 15A - 2p + Ground .Model WF6315
132.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt