Ổ CẮM LOCKING KÍN BỤI WK6430 Weatherproof locking receptacle - 250V - 30A - 3P + Ground .Model WK6430

Thương hiệu : Panasonic

Giá 1.220.000₫

Khách lấy buôn vui lòng gọi điện để có giá tốt 

Ổ CẮM LOCKING KÍN BỤI WK6430

Weatherproof locking receptacle
- 250V - 30A - 3P + Ground

Model WK6430